Naam
De naam De Lichtzijde verwijst naar de woorden van Jezus: ‘U bent het licht van de wereld’, ons gebouw staat in de Zijdebuurt in Zoetermeer. Wij willen het licht van de wereld zijn in onze omgeving,  de wijk waarin de kerk staat en de rest van Zoetermeer

Geschiedenis
Onze gemeente is nog jong, maar heeft oudere wortels. We zijn een samenwerkingsgemeente van Christelijke Gereformeerde kerk en de Nederlands Gereformeerde Kerk. Sinds 2007 vormen wij samen De Lichtzijde. Onze gemeente heeft een grote groep jongeren maar ook een grote groep 60-plussers. De gemeente wordt door bezoekers als 'open' en 'warm' beschouwd. We zijn blij met het groeiend aantal bezoekers en leden in onze diensten.

Identiteit - Wie zijn wij
De Lichtzijde is een gemeenschap van mensen die samen willen groeien in geloof door de genade van Jezus Christus, die we leren kennen uit de Bijbel.

Missie – Wat is onze taak?
We willen ons door de heilige Geest laten leiden zodat wij en de mensen om ons heen Jezus vinden, volgen en verkondigen.

Visie – Wat is ons verlangen?
Het is ons verlangen om samen te groeien als discipelen van Jezus. Groeien in liefde voor God, voor elkaar en de wereld om ons heen (zoals Jezus ons leerde).

 

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries