Kerstfeest 2016

kerst2016

Geboren in een gammele stal
kwetsbaar, zo klein en teer
in grootsheid oneindig
nauwelijks te bevatten
iedere dag weer

Licht in duisternis
oorlog, pijn en leed
geschenk van
allesomvattende liefde
dat Jezus Christus heet

Pinksteren 2016

pinksteren2016

Pinksteren

De wereld krijgt een andere kleur
kleur van zonlicht van vuur.
God opent wijdt de hemeldeur
En laat zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag
De Vrede is in ons bereik.
God geeft het antwoord op de vraag:
komt in deze tijd uw rijk?

Uw vuur zet onze tong in vlam
en iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam.
Is tot ons ingegaan.


De Schikking: Vuurvlam
De gekleurde  linten symboliseren  het  neerdalen van Gods Geest in  ons hart.

 

Pasen 2016

pasen2016

De Lijdensweg van Jezus

De lijdensweg van Jezus is weergegeven in witte linnen doeken.
De weg die Jezus voor u en mij moest gaan.
Op die weg komt u de symbolen tegen van de stille week.

Woensdag ook wel verraad dag genoemd,
De dag waarop Judas, Jezus verraadde voor wat geld, zie de Judaspenning.
Ook de dag waarop Maria Jezus voeten zalfde met hele duren Mirre olie.
Voor haar sta de roden roos symbool, want zij hield heel veel van Jezus.

Witte donderdag
De kruik, de windsels en de schaal verbeelden de voetwassing.
Het brood, de druiven en de wijn verwijzen naar het avondmaal.

Goede vrijdag
Het kruis staat symbool voor het sterven van Jezus aan het kruis.
De rode rozen onder het kruis zijn de bloeddruppels die vielen van het lichaam van Jezus onder het kruis.
De doornenkroon is onderdeel is van de bespotting van zijn koningsstap.

Stille zaterdag
Dag van verdriet. De bijbel staat voor troost uit Gods woord.

Zondag/Pasen
De opstanding van Jezus uit het graf.
Een vaas met witte bloemen, want witte bloemen staan voor feest, reinheid en overwinning!

Kerstfeest 2015

Koning in een kribbe; Lukas 2 :12.kerst2015

Dit zal voor jullie het teken zijn: “jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een kribbe ligt”.

Wij worden uitgenodigd om in de verwachting en openheid aan te nemen.

Wij maken ons hart klaar, om Hem te ontvangen en opnieuw binnen te laten.

Versterk je vertrouwen in Mij als Redder, Heer en Vriend.

Ik heb niets achtergehouden om jou van alles te kunnen voorzien.

Ik ga zo ver dat ik in jou wil leven.

Verheug je in alles wat ik voor jou gedaan heb.

Dan zal mijn licht door jou heen in deze wereld schijnen.

De kleurstelling van de schikking is wit.

Wit staat symbool voor Vreugde, feest, waarheid en reinheid.