Weij 01De schikking herinnert aan het moment van intrede in de gemeente van Zoetermeer in 1999.
Ook nu witte lelies, die zuiverheid verbeelden.
Daarmee wensen wij jullie toe dat je in zuiverheid verder trekt om in een volgende gemeente dienstbaar te zijn.
Blauw/paarse bloemen die ons door hun kleur doen denken aan de hemel, God die daar woont en met ons meereist, waarheen wij ook gaan.
De Bijbel, het Woord van God waaruit wij leven, staat naast de schikking.
Het Woord gaat met jullie mee, maar blijft ook in de gemeente van Zoetermeer achter.
De totale schikking en het beeldje daarin heeft de vorm van een dauwdruppl. Zij symboliseert het nieuwe begin. De nieuwe dag.
Een frisse start in jullie leven op een andere plaats.

advent2009Vier kaarsen. Nog een paar dagen.

Dan zal het Licht der wereld verschijnen. In de bloemen blijft de paarse kleur aanwezig als een symbool van de gebeurtenissen in de wereld die ons kunnen benauwen. Maar wij laten ons daardoor niet afschrikken. Wij zeggen in vertrouwen de laatste woorden uit de Bijbel na uit het boek Openbaringen: Amen, kom Heer Jezus.

kerst2009

Kerstfeest vieren is gedenken, dat God in Jezus mens geworden is. Hieruit spreekt Gods liefde voor een wereld vol duisternis. In de schikking zijn de rode amaryllissen gebruikt om die liefde weer te geven. Ze staan te midden van het chaotisch bij elkaar gebonden hout, een beeld van de tijd waarin we leven. Jezus, zijnde het Licht zelf, heeft de duisternis overwonnen. Het licht van de witte kaars is het symbool daarvan. Kerstfeest vieren is ook een feest van hoop en verwachting. De paarskleurige doeken, symbool voor inkeer tijdens advent, zijn vervangen door witte en goudkleurige doeken. Deze kleuren hebben betrekking op het feestelijke aspect van kerst en verwijzen naar de belofte voor de toekomst. We mogen namelijk uitzien naar de dag, waarop de hemel nog een keer opengaat en Jezus zal verschijnen om alles nieuw te maken.