Dankdag 09 01

In deze liturgische schikking zien we glas in verschillende hoogtes. Het glas is gebruikt om de kwetsbaarheid van ons mensen aan te geven.. Onderaan staan vruchten en groenten om van te leven en boven bloemen om van te genieten. Vandaag zijn dat chrysanten met door de herfst gekleurd eikenblad. Een lofzang op de schepping. Een lied vol dank voor alles wat wij ontvangen.

Dank U Heer, voor al wat leeft

Dank voor alles wat Gij geeft:

Voedsel – vreugde - overvloed.

Gij zijt overstelpend goed!

Dank U wel voor al wat groeide,

Wind en wolken, licht en lucht,

Velden vol van goede vrucht,

Dank dat duizend bloemen bloeiden!

Startzondag 09 029

“Verheugd was ik toen ik hoorde ….”

Zo begint Psalm 122. Dit horen, spreekt van een oproep: KOM Wij worden geroepen om naar het huis van de Heer te komen en dat met blijdschap te doen. Wij zijn blij in de kerk, wij weten dat we er mogen zijn, ieder op eigen wijze. Daarom verschillende bloemen in lichte kleuren, vreugde!

De etages in de schikking laten zien dat God ieder inzet op een eigen plek. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Allen zijn wij afhankelijk van de zegen die God ons meegeeft voor onze taak. In het huis van de Heer wordt de zegen uitgedeeld en daarmee kunnen we op weg gaan in de vrede van God. Vandaag staat daarbij Mark Rietkerk extra in de aandacht, maar wij weten dat wij allemaal Gods zegen mee krijgen. Wij pakken met nieuwe energie en vreugde onze taak voor het komende seizoen weer op. Het geven van de zegen wordt verbeeld door de tak die over de schikking buigt. Het groen in de schikking laat de trouw zien waarmee God Zijn kinderen altijd weer zal vergezellen. Hij gaat met ons mee op pad.

Pinksteren2009 Het thema van de schikking is de kracht van Gods Geest gebaseerd op de tekst uit Handelingen 2:1-18. Lucas beschrijft in dit bijbelgedeelte de uitstorting van de Heilige Geest op de discipelen. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden. In de schikking zijn de drie heleconia’s daarvan het beeld. De anthuriumbloemen vangen als het ware het vuur op en laten de vrucht daarvan zien. In deze bloemschikking staat de kleur rood centraal en verwijst naar vuur en bezieling. God wil met zijn Geest in ons hart wonen. De Bijbel spreekt van Gods liefde en trouw, zichtbaar geworden in Zijn Zoon Jezus Christus. De hedera is het beeld van trouw en eeuwig leven. In de schikking is ook de kleur wit verwerkt, de kleur van vreugde en feest. Vandaag mogen we rondom 14 jonge mensen staan en getuige zijn van de belijdenis van hun geloof. De schaal op het witte doek is gevuld met een veelvoud van 14 rozen. Naast ieder, die belijdenis doet staat een andere gelovige. Hierin zien we dat Gods heilsplan voor deze wereld doorgaat.

 

Pasen 2009Paaszondag

Jezus toont vandaag Zijn handen. Zij getuigen van het werk dat door God is goedgekeurd en van de beloning die Jezus daarvoor krijgt.
Jezus heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan. De steen voor het graf hield Hem niet tegen.
De witte lelie symboliseert genade, vergeving, die God door het werk van Jezus aan ons mensen wil geven.
Wij vinden vaak nog ‘stenen’ en ‘prikkeldraad’ op onze levensweg.
Jezus wil die wegnemen als wij ons vertrouwen op Hem stellen.
Gaan wij lijken op de narcissen, door deze goede boodschap rond te bazuinen in onze omgeving? 

 Stille zaterdag 2009Stille zaterdag

Het lichaam van Jezus is door vrienden in het graf gelegd. Gewikkeld in linnen doeken.
De handen rusten. Ze spreken van het werk dat klaar is.
Wij inmiddels, verwachten zijn opstanding.
Voor ons breekt het licht door aan de horizon

Goede vrijdag 2009Op Goede vrijdag werden de handen van Jezus doorboord.
Ze spreken van het werk, dat Hij bezig was te volbrengen.
Hij werd aan het kruis geslagen om voor ons de weg vrij te maken naar God de Vader.
De treurende takken, de stenen en het prikkeldraad spreken van het lijden dat Jezus hiervoor moest verdragen.

Goede vrijdag 2009Witte donderdag

Op de avond van Witte donderdag denken wij aan de delende handen van Jezus. De handen spreken van het werk dat Hij zou gaan doen.
Brood en wijn deelde Jezus op de avond voor Hij werd gevangen genomen.
De paarse kleur van de violen vertelt van boete en ingetogenheid.
De uitlopende tak is gebonden door het prikkeldraad. Zo is het leven van Jezus gebonden aan het werk dat hij voor ons moest doen, lijden en sterven.

Biddag 09 02Van zaad tot plant, van bloesem tot vrucht, van klein naar groot.
Voor groei hebben zaden, planten en gewassen licht en water nodig.
Ook wij mensen hebben bij ons werk licht en water nodig:
Het Licht van God’s Woord en het levende water dat ons door en in Jezus Christus wordt aangereikt.
Met de overgang van winter naar lente ontvouwen zich blad en bloem. Groeikracht openbaart zich in leven dat vernieuwt.
Nieuw leven ontspruit.
Onze bede vandaag is voor wasdom en levenskracht:
“Heer, het werk van onze handen, zegen dat”.
De gele kleur van de narcissen symboliseert hoop en verwachting op God’s zegen over onze dagelijks werk..