pinksteren2013

De kleur rood verwijst naar Gods Geest, die mensen in vuur en vlam zet. De Heilige Geest inspireert mensen op verschillende manieren, daarom is ook gekozen voor diverse tinten rood. In de schikking zijn verschillende soorten bloemen gebruikt om aan te geven, dat wij mensen ook zeer verschillend zijn. De Heilige Geest wil ieder mens aanspreken in “zijn/haar eigen taal”. De goudkleurige en rode doeken om de schikking symboliseren Gods trouw. Zijn trouw bindt ons samen.

stilleweek2012

Via Dolorosa

Stil staan wil ik bij Uw lijden, bij Uw sterven, dan mag ik weten wie U bent, wat U deed. Omdat het antwoord dan gegeven is. Het geheim is openbaar geworden. De stilte wordt opgeheven straks als het zondag wordt.

Het donkere paarse doek: duisternis.

Het kruis aan de muur: symbool van lijden.

De weg naar het kruis wordt gesymboliseerd door een spoor van rode rozen als teken van de lijdensweg die Christus gaan moet.

Symbool van de rode rozen met doornen: lijden.

Tussen de rozen een schikking van mos, dat geeft de stilte weer.

bevest.mark 08

‘De kerk – daar zit muziek in’.

De bloemen in het boeket zijn van eenzelfde kleur. Wit, vanwege het feestelijke karakter van deze dienst. Toch allemaal iets verschillend. Zeker van vorm. Zo vertegenwoordigen zij ons als leden van de kerk. Wel verschillend maar we hebben iets dat ons bindt, namelijk het zoeken en vinden van God in ons leven en mét Hem te mogen leven.

Muziek is ‘bewegen’ Noten op de balk staan niet in een rechte lijn, maar bewegen op en neer. Dat geeft melodie. Muziek maakt ook het kerkelijke- en geloofsleven minder statisch. Vrolijke noten en donkere tonen. Afwisselend.

Onze wens is dat jij de genade en liefde van God mag doorgeven aan ons allen. Zijn troost als het leven moeilijk is, Zijn blijdschap bij mooie gebeurtenissen. Daarvoor toegerust door God zelf, Vader, Zoon en Geest.

Dankdag 09 01

In deze liturgische schikking zien we glas in verschillende hoogtes. Het glas is gebruikt om de kwetsbaarheid van ons mensen aan te geven.. Onderaan staan vruchten en groenten om van te leven en boven bloemen om van te genieten. Vandaag zijn dat chrysanten met door de herfst gekleurd eikenblad. Een lofzang op de schepping. Een lied vol dank voor alles wat wij ontvangen.

Dank U Heer, voor al wat leeft

Dank voor alles wat Gij geeft:

Voedsel – vreugde - overvloed.

Gij zijt overstelpend goed!

Dank U wel voor al wat groeide,

Wind en wolken, licht en lucht,

Velden vol van goede vrucht,

Dank dat duizend bloemen bloeiden!

Startzondag 09 029

“Verheugd was ik toen ik hoorde ….”

Zo begint Psalm 122. Dit horen, spreekt van een oproep: KOM Wij worden geroepen om naar het huis van de Heer te komen en dat met blijdschap te doen. Wij zijn blij in de kerk, wij weten dat we er mogen zijn, ieder op eigen wijze. Daarom verschillende bloemen in lichte kleuren, vreugde!

De etages in de schikking laten zien dat God ieder inzet op een eigen plek. Zowel binnen de gemeente als daarbuiten. Allen zijn wij afhankelijk van de zegen die God ons meegeeft voor onze taak. In het huis van de Heer wordt de zegen uitgedeeld en daarmee kunnen we op weg gaan in de vrede van God. Vandaag staat daarbij Mark Rietkerk extra in de aandacht, maar wij weten dat wij allemaal Gods zegen mee krijgen. Wij pakken met nieuwe energie en vreugde onze taak voor het komende seizoen weer op. Het geven van de zegen wordt verbeeld door de tak die over de schikking buigt. Het groen in de schikking laat de trouw zien waarmee God Zijn kinderen altijd weer zal vergezellen. Hij gaat met ons mee op pad.