kerst1013 1

Kerst

Maria vervuld van Gods Geest, brengt het kind ter wereld met de naam “God redt”.

Dit kind zal hemel en aarde met elkaar verbinden. Dit kind zal nieuwe toekomst baren, door zijn weg van leven. Zijn geboorte is Gods goede gave aan de mensheid.

Bij de stam die in het bloemstuk verwerkt is, zien we witte bloemen deze staan voor zuiverheid en onschuld. Tere witte bloemen verbinden de oorsprong, de wortels, met de toekomst. Mooi en tegelijk zo kwetsbaar is het nieuwe leven.

advent2013

Advent

Advent is een tijd van verwachten. In de Adventstijd steken wij wekelijks één kaars aan. In de woorden van de oude profeet Jesaja vinden we bemoediging en zeggen elkaar toe: ‘Het wordt licht’, ook al breekt in de natuur de donkerste tijd aan.

Uit de stronk van Isaï schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei.

De bloembol, als beeld van verwachting van nieuw leven. Deze begint al wat uit te lopen. ‘Maak een nieuw begin’ (Joh. 1 : 19-28).

De klimopranken rond de stronk laten zien: ‘God laat zijn mensen niet in de steek’. Klimop staat voor trouw.

De ster steekt boven de schikking uit en staat stil bij het licht.

pinksteren2013

De kleur rood verwijst naar Gods Geest, die mensen in vuur en vlam zet. De Heilige Geest inspireert mensen op verschillende manieren, daarom is ook gekozen voor diverse tinten rood. In de schikking zijn verschillende soorten bloemen gebruikt om aan te geven, dat wij mensen ook zeer verschillend zijn. De Heilige Geest wil ieder mens aanspreken in “zijn/haar eigen taal”. De goudkleurige en rode doeken om de schikking symboliseren Gods trouw. Zijn trouw bindt ons samen.

stilleweek2012

Via Dolorosa

Stil staan wil ik bij Uw lijden, bij Uw sterven, dan mag ik weten wie U bent, wat U deed. Omdat het antwoord dan gegeven is. Het geheim is openbaar geworden. De stilte wordt opgeheven straks als het zondag wordt.

Het donkere paarse doek: duisternis.

Het kruis aan de muur: symbool van lijden.

De weg naar het kruis wordt gesymboliseerd door een spoor van rode rozen als teken van de lijdensweg die Christus gaan moet.

Symbool van de rode rozen met doornen: lijden.

Tussen de rozen een schikking van mos, dat geeft de stilte weer.

bevest.mark 08

‘De kerk – daar zit muziek in’.

De bloemen in het boeket zijn van eenzelfde kleur. Wit, vanwege het feestelijke karakter van deze dienst. Toch allemaal iets verschillend. Zeker van vorm. Zo vertegenwoordigen zij ons als leden van de kerk. Wel verschillend maar we hebben iets dat ons bindt, namelijk het zoeken en vinden van God in ons leven en mét Hem te mogen leven.

Muziek is ‘bewegen’ Noten op de balk staan niet in een rechte lijn, maar bewegen op en neer. Dat geeft melodie. Muziek maakt ook het kerkelijke- en geloofsleven minder statisch. Vrolijke noten en donkere tonen. Afwisselend.

Onze wens is dat jij de genade en liefde van God mag doorgeven aan ons allen. Zijn troost als het leven moeilijk is, Zijn blijdschap bij mooie gebeurtenissen. Daarvoor toegerust door God zelf, Vader, Zoon en Geest.