“De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan” (Romeinen 13 :12)

advent2015Inleiding

Nacht is om de huizen heen

Dood is in de bomen

Straat is uitgestorven steen

Tot er licht zal komen

Eens zal het licht hier schijnen

Van oost tot west van zuid tot noord

Dan zullen schaduwen verdwijnen

Uit uw hemel zonder grenzen komt Gij tastend aan het licht

Met een naam en een gezicht, even weerloos als wij mensen.

 

Advent week 1

De stronken hout, ruw touw, dennenappels en stenen in de schikking staan symbool voor nederigheid, kleur van de aarde.

Advent week 2

Amaryllisbol kleur rood, staat symbool voor uitzicht op nieuw leven.

Advent week 3

Groen mos toegevoegd, symbool voor Hoop, groei, leven en toekomst.

Advent 4

De rode bloem en rode bolkaars, zijn symbool voor Liefde lijden en offer.

Afscheid MarkRietkerk
Een mens stippelt zijn weg uit, de Heer bepaalt de richting die hij gaat. (Spreuken 16:9 )

De bloemschikking met de profeet.. De zes jaren in Zoetermeer zijn verbeeld met zomerbloemen. De rozen staan voor jullie als gezin te midden van onze gemeente. Het beeld “de Profeet” staat symbool voor de gave van het woord. Zijn armen uitgestrekt om het van God te verwachten maar ook om te omarmen waar nodig en een helpende hand te bieden. Zijn hoofd heeft de vorm van een Ichtus en met de openmond staat dit voor het prediken van Gods woord. Zijn voeten staan stevig gegrond in deze wereld. Zo hebben wij jullie aan het werk gezien in onze gemeente met liefde en passie! Hartelijk dank hiervoor Gods zegen voor jullie allen in Leidse Rijn!

pinksteren2015

Pinkstervuur

En er verschenen aan hen een soort van vlammen

die zich als vuurtongen verspreidden en zich

op een ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld met de heilige Geest

(Handelingen 2).

De zeven rode rozen symboliseren het getal van de volheid.

De kleur rood is een verwijzing naar vuur, licht en warmte.

Dit geeft ons inspiratie in ons dagelijks leven.

De Drie-eenheid is zichtbaar gemaakt in de drie Strelitzia´s.

De oranjebloemen staan voor de vuurtongen die de uitstorting van de heilige Geest symboliseren.

De uitstorting van de heilige Geest wordt eveneens verbeeld door de neerdalende lijnen in de schikking.

Ook zijn vijf Gerbera´s in neerdalende lijnen verwerkt, die verwijzen naar de vijf personen die belijdenis doen.

pasen2015

Jezus leeft en wij met Hem!

Maria gaat naar het graf waar Jezus begraven is.
Ze is verdrietig omdat Jezus gestorven is.
Dan ontdekt ze dat het graf open is.
Dat betekent dat er een nieuw begin is.
Jezus leeft en wij met Hem.
Ook wij mogen opstaan en met Hem meegaan.


Het graf is uitgebeeld in wilgentenen, in de vorm van een Ichtus.
Ichtus staat symbool voor Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
De steen naast het graf symboliseert het geopende graf.
De linnenwindsels als teken dat Jezus is opgestaan.
De witte kaars achter het graf; Jezus licht van de wereld.
De witte bloemen staan voor vreugde, feest, waarheid en overwinning!

kerst2014

Kerst

 Vrede op Aarde?

In de wereld waarin wij leven, lijkt vrede ver te zoeken.

De poster van de Hemel achter de drieluik, symboliseert dat wij in Hoop, Vreugde en Verwachting mogen uitzien naar Zijn wederkomst.

Ons leven komt daardoor in een ander licht te staan. Dan zal aan al het onrecht in deze wereld een einde komen.

De zwarte wereldbol symboliseert dat er zoveel dingen verkeerd gaan in onze wereld, waar we geen oplossing voor hebben.

De lichtjes in de schikking verspreiden hun warmte, zij doen ons denken aan Christus die onze wereld waarin we leven verlicht.

De STER staat symbool voor licht in het duister.

De kleur van de bloemen die wij in de schikking hebben verwerkt heeft de volgende betekenis;

Wit; Zuiverheid en liefde.

Groen; Hoop en Leven.

God komt naar ons toe, maar wij worden in deze tijd ook opgeroepen om naar God toe te komen, om Zijn Liefde en Vrede door te geven en uit te delen in deze wereld!