pasen2015

Jezus leeft en wij met Hem!

Maria gaat naar het graf waar Jezus begraven is.
Ze is verdrietig omdat Jezus gestorven is.
Dan ontdekt ze dat het graf open is.
Dat betekent dat er een nieuw begin is.
Jezus leeft en wij met Hem.
Ook wij mogen opstaan en met Hem meegaan.


Het graf is uitgebeeld in wilgentenen, in de vorm van een Ichtus.
Ichtus staat symbool voor Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser.
De steen naast het graf symboliseert het geopende graf.
De linnenwindsels als teken dat Jezus is opgestaan.
De witte kaars achter het graf; Jezus licht van de wereld.
De witte bloemen staan voor vreugde, feest, waarheid en overwinning!

kerst2014

Kerst

 Vrede op Aarde?

In de wereld waarin wij leven, lijkt vrede ver te zoeken.

De poster van de Hemel achter de drieluik, symboliseert dat wij in Hoop, Vreugde en Verwachting mogen uitzien naar Zijn wederkomst.

Ons leven komt daardoor in een ander licht te staan. Dan zal aan al het onrecht in deze wereld een einde komen.

De zwarte wereldbol symboliseert dat er zoveel dingen verkeerd gaan in onze wereld, waar we geen oplossing voor hebben.

De lichtjes in de schikking verspreiden hun warmte, zij doen ons denken aan Christus die onze wereld waarin we leven verlicht.

De STER staat symbool voor licht in het duister.

De kleur van de bloemen die wij in de schikking hebben verwerkt heeft de volgende betekenis;

Wit; Zuiverheid en liefde.

Groen; Hoop en Leven.

God komt naar ons toe, maar wij worden in deze tijd ook opgeroepen om naar God toe te komen, om Zijn Liefde en Vrede door te geven en uit te delen in deze wereld!

advent 2014 001

 

Advent

Thema: Vrede op aarde

1e Advent

De eerste kaars is aangestoken.

Ook is er een paarse plant bij de schikking gezet, paars is de liturgische kleur voor Advent, (het betekent inkeer, verwachten).

De donkere bol symboliseert de donkere wereld. Tijdens de Adventstijd zal er wekelijks één lichtstreng over de bol worden gelegd.

De aarde, de schepping verwacht de wederkomst van de Here Jezus.

2e Advent

Er branden twee kaarsen.

Een tweede paarse plant is aan de schikking toegevoegd.

Over de donkere bol liggen nu twee lichtstrengen.

De aarde, de schepping verwacht de wederkomst van de Here Jezus.

Hoe zal ik u ontvangen, hoe wilt Gij zijn ontmoet?

3e Advent

Nu branden er drie kaarsen.

In plaats van een paarse is nu een roze plant toegevoegd aan de schikking. Roze, de kleur van de 3e advent, het komende feest breekt door het paars heen.

Ook over de donkere bol is de 3e lichtstreng gelegd.

Jezus zegt: “Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.”

We zijn immers dichterbij het licht gekomen; er gloort al iets licht (verwachting).

4e Advent

Vandaag zijn er vier kaarsen ontstoken.

Aan de schikking is weer een paarse plant toegevoegd.

Eveneens hangt de ster boven de schikking.

Kerst komt dichterbij. Zijn ster is reeds aanwezig en wijst ons de weg.

Het wordt steeds lichter in deze wereld. Ook zijn alle lichtjes aan de wereldbol toegevoegd.

Gods liefde straalt waar mensen zijn. Het licht schijnt overal.

 pinksteren2014In de schikking worden allerlei kanten van het Pinksterfeest belicht. Het is een feest om te ontdekken hoe God ons leven draagt. Hoe Zijn hand, vaak op een verborgen manier, in ons leven aanwezig is. Dat symboliseert het grote blad voorin de schikking.

De rode doek loopt vanuit de schikking de kerk in en symboliseert het Pinkstervuur.
Handelingen 2:3 “en er vertoonden zich tongen als van vuur, die zich op ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld, van de HEILIGE GEEST”.

De Duif
De Heilige Geest daalde op Jezus neer in de gestalte van een duif.Daarnaast is de duif een teken van VREDE, HOOP EN TOEKOMST.

De vier bamboestokken verwijzen naar de vier windstreken waar het Evangelie verspreid wordt.

Het “ruisende gras” dat eveneens in de schikking is verwerkt, stelt het waaien van de Geest van God voor.

In de schikking zijn de onderstaande bloemen verwerkt:
De 3 Vuurpijlen verwijzen naar de Vader, Zoon en Heilige Geest.
De 12 Gloriosa zijn een verwijzing naar de 12 apostelen.
De 7 rode Rozen als verbeelding van de 7 gaven van de Geest die uitgestort worden.
De 4 rode Anthuriums verwijzen naar de 4 mensen die belijdenis van hun geloof doen.

pasen2014

Pasen

De stenen staan symbool voor de graftuin, het rotsgraf waarin Jezus werd gelegd. De opening van het graf is zichtbaar gemaakt op deze schikking door de bedekking van een steen.

Het kruis; Gods grote majesteit in volheid tentoon gespreid, het staat symbool voor redding, vergeving voor ons, wat een wonder wat een kracht, wat een werkelijkheid vandaag!

Doornenkroon; samen met de mantel die werd omgehangen na de geseling, vormde dit de bespotting van zijn Koningschap.

Bloemen; in de kleurstelling wit; Deze staan symbool voor liefde, zuiverheid en schoonheid. Jezus, ging door de dood heen en overwon, door weer op te staan, en een nieuw oneindig leven in te gaan. Met Pasen heeft Jezus het eeuwig leven aan de mensheid teruggeven.

De Heer is waarlijk opgestaan!