Pinksteren Vuur en Vlam,

Als wij in vuur en vlam gaan staan,
overtuigd zijn waar wij voor gaan.
Dan zien de mensen aan ons leven,
met wie ons leven zo is verweven.
Niet na kunnen laten te getuigen,
wij niet voor afgoden buigen.
Omdat de Geest die in ons woont
Wijst op Hem die in de Hemel troont.
Daarvoor de weg heeft vrijgemaakt,
en wij steeds weer worden geraakt.
Hoe hij voor ons op Golgotha leed,
Dat ook voor de hele wereld deed.
Na zijn dood is Hij weer opgestaan.
En is Hij terug gegaan.
Maar toch liet Hij ons niet alleen,
want zijn Geest werkt door ons heen.
Om ons in Vuur en Vlam te laten staan.
In onze moeite, zorg, angst en pijn,
wil Hij ons steunen en bij ons zijn.

En nog steeds werkt die Heilige Geest,
toen en nu op het PINKSTERFEEST!

pinksteren2018