Pinksteren 2017

pinksteren2017

Pinksteren, Doop en belijdenis.


Gedoopt worden verwijst naar Gods nabijheid. De rode en oranje bloemen verbeelden de vuurtongen uit het Pinksterverhaal. Wij worden dan vervult met de Heilige Geest. Dit geeft aan hoe dicht God in ons bedtaan aanwezig wil zijn.

De twee witte rozen symboliseren de dopelingen. De kleur wit geeft uitdrukking aan een feestelijke gebeurtenis.