Pinksteren 2017

pinksteren2017

Pinksteren, Doop en belijdenis.


Gedoopt worden verwijst naar Gods nabijheid. De rode en oranje bloemen verbeelden de vuurtongen uit het Pinksterverhaal. Wij worden dan vervult met de Heilige Geest. Dit geeft aan hoe dicht God in ons bedtaan aanwezig wil zijn.

De twee witte rozen symboliseren de dopelingen. De kleur wit geeft uitdrukking aan een feestelijke gebeurtenis.

Kerstfeest 2016

kerst2016

Geboren in een gammele stal
kwetsbaar, zo klein en teer
in grootsheid oneindig
nauwelijks te bevatten
iedere dag weer

Licht in duisternis
oorlog, pijn en leed
geschenk van
allesomvattende liefde
dat Jezus Christus heet

Pinksteren 2016

pinksteren2016

Pinksteren

De wereld krijgt een andere kleur
kleur van zonlicht van vuur.
God opent wijdt de hemeldeur
En laat zijn duif los in dit uur.

De duif des Geestes vliegt omlaag
De Vrede is in ons bereik.
God geeft het antwoord op de vraag:
komt in deze tijd uw rijk?

Uw vuur zet onze tong in vlam
en iedereen kan ons verstaan.
De Geest die uit de hemel kwam.
Is tot ons ingegaan.


De Schikking: Vuurvlam
De gekleurde  linten symboliseren  het  neerdalen van Gods Geest in  ons hart.