Over Beth Moore
Algemene informatie
Naast de reguliere bijbelkringen en wijkkringen draaien in onze gemeente ook Beth Moore bijbelstudies. Dit zijn kortlopende, intensieve studies van 11 weken waarbij de nadruk ligt op zelfstudie. Op de wekelijkse bijeenkomst is veel ruimte voor gesprek en ontmoeting en wordt er een dvd bekeken. We hebben inmiddels negen Beth Moore studies aangeboden in onze gemeente. Iedere studie staat op zichzelf. Je kunt dus per studie bepalen of je mee doet. In januari 2017 staat David Een hart naar Gods hart op het programma. Samen met David gaan we op zoek naar een hart dat helemaal aan God is toegewijd.
In Zoetermeer hebben we niet alleen Beth Moore vrouwengroepen maar ook mannengroepen en een gemengde groep

Wekelijkse bijeenkomsten
Meedoen aan een Beth Moore bijbelstudie is een stimulans om gestructureerd en trouw de bijbel te lezen. De nadruk ligt dan ook op zelfstudie. Elke week maak je thuis een vijftal lessen, voorafgaand aan een bijeenkomst. De zelfstudie bestaat uit lezen in je werkboek en je bijbel, en het doen van huiswerkoefeningen. Per les ben je hier ongeveer dertig tot vijfenveertig minuten mee bezig.
De  reguliere wekelijkse bijeenkomsten beginnen met lofprijzing en gebed. Daarna volgt de bespreking van het huiswerk in een kleine(re) groep. In die gesprekken leer je van elkaar en bemoedig je elkaar. Voor het gesprek in de kleine groep(en) trekken we ongeveer een uur uit. Ook worden gebedspunten geïnventariseerd. We moedigen de deelnemers aan om thuis voor elkaar te bidden.
Na de bespreking bekijken we een aflevering van de dvd waarin Beth het thema van de week verder uitdiept. Dit onderwijs vormt tevens een inleiding op het huiswerk van de komende week. Beth Moore is een gelovige vrouw met een vlotte, eerlijke manier van spreken. In haar betoog verwerkt ze voorbeelden uit haar huwelijk en gezin. We lachen samen om haar grappige verhalen en ze weet onze harten te raken met haar indringende boodschap.
 
Niet alleen voor vrouwen
De Beth Moore bijbelstudies richten zich in eerste instantie op vrouwen. Waarom? Beth Moore heeft een speciale bediening voor vrouwen, vanuit haar eigen werk en kerk in de VS. Je merkt dit bijvoorbeeld in de voorbeelden die ze gebruikt, haar humor en typische vrouwen-dingen.  Dat neemt niet weg dat de inhoud mannen ook aan zou kunnen spreken. De voorbeelden en humor van Beth sluiten echter het meest aan bij de leefwereld van vrouwelijke deelnemers. Aangestoken door het enthousiasme van hun echtgenotes, zijn in onze gemeente verschillende mannen met de Beth Moore bijbelstudies aan de slag gegaan. Hun reacties waren zo positief dat we de volgende studie ook weer aan zowel mannen als vrouwen aanbieden. Er is daarom bij ons keuze uit vrouwengroepen, mannengroepen en gemengde groepen.

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries