Eenmaal per maand (niet in de vakantiemaanden) komt een groep ouderen bijeen om gezellig samen te zijn en elkaar te bemoedigen. Een soosmiddag begint met een opening waarin een gedeelte uit de bijbel wordt gelezen, meestal gevolgd door een korte meditatie. Daarna wordt er gezongen en vindt een openingsgebed plaats. In de praktijk is gebleken dat spelletjes (scrabble, rummicub e.d.) een goed middel zijn voor onderlinge gesprekken. Tijdens de soos wordt tweemaal koffie en thee geschonken, soms met 'iets' erbij.

De middagen worden gesloten met het zingen van een psalm of gezang. Soos wordt gehouden op de derde woensdag van de maand in De Lichtzijde, van 14:00 tot 16:00 uur.

Contactpersonen:

senior

Lina en Harry Hofstede

tel. 079-3214135

Harry Japenga

tel. 079-3605796

Herman Verveld

tel. 079-3514792

Joomla! Foutopsporingsconsole

Sessie

Profielinformatie

Geheugengebruik

Database queries